Aldersbestemmelser

Kinosal kino barn 3D

 Norge er det Medietilsynet som setter aldersgrensene på film som skal vises på kino.

Følgende aldersgrenser gjelder for filmer som skal vises på kino:

A (tillatt for alle)

7 år (barn ned til 4 år i følge med foresatte)

11 år (barn ned til 8 år i følge med foresatte)

15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)

18 år (absolutt nedre grense)


Aldersgrensene er juridisk bindende og må følges av kinoene eller andre som viser filmen. Hvis barnet er i følge med voksne, kan barn inntil tre år yngre enn aldersgrensen få bli med. Dette gjelder ikke 18-årsgrensen, som er absolutt.

Ingen filmer kan forbys for visning av Medietilsynet. Filmer som ikke er vurdert kan settes opp på kino under forutsetning av at den vises med 18-årsgrense. Kinoen og distributøren er strafferettslig ansvarlig for innholdet.

Fraråding 
Av og til fraråder Medietilsynet foreldre å ta med seg barn under aldersgrensen på en film. En fraråding er ment som en ekstra veiledning til foreldre/foresatte om å være særlig på vakt i forhold til filmens innhold og virkemidler. Dersom Medietilsynet fråråder foreldre til å ha med seg barn under aldersgrensen på kino finner du dette i filmdatabasen.

Filmens egnethet 
Egnethet må ikke forveksles med aldersgrensene. Mens aldersgrensene er knyttet til en skadelighetsvurdering, handler egnethet om hvem filmen passer for. Du kan lese mer om filmers egnethet her.

Les mer på MEDIETILSYNETS sider